Skip to content

Borrellezing 15 november 2012: De informatiebeschikking in de praktijk

29 oktober 2012

De inspecteur van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en inzage in bescheiden. Deze bevoegdheden kunnen in rechte (zélfs op laste van een dwangsom) worden afgedwongen. Het niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting kan ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan de bewijslast in een fiscale procedure worden omgekeerd en verzwaard of een fiscaal strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

Sinds medio 2011 biedt de wet een belastingplichtige de mogelijkheid om de rechtmatigheid van een informatieverzoek van de inspecteur voor te leggen aan de fiscale rechter. Op deze wijze kan dus worden geprocedeerd over de reikwijdte van de bevoegdheden van de inspecteur, voordat de aanslag wordt vastgesteld.

Anneke Nuyens en Ivo Leenders, beide verbonden aan Hertoghs advocaten, delen hun ervaring met de informatiebeschikking aan de hand van voorbeelden en recente jurisprudentie graag met u. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar uw ervaringen in de praktijk. Meer informatie via lezingen@hertoghsadvocaten.nl