Skip to content

BTW Jamsessie op 21 september 2016

11 augustus 2016

Artikel 10a AWR en de verplichte suppletieaangifte omzetbelasting

 

Hertoghs avocaten zal op woensdag 21 september 2016 wederom een btw jamsessie organiseren met medewerking van Roelof Vos, Reinder de Jong en Ron Jeronimus van Hertoghs avocaten.

Een van de fraudebestrijdingsmaatregelen uit het belastingplan 2012 was de invoering van de actieve meldplicht van artikel 10a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Van belastingplichtigen wordt sinds 1 januari 2012 verwacht dat zij een actieve houding innemen jegens de fiscus indien zij constateren dat een aangifte omzetbelasting onjuist of onvolledig is gedaan. Voor het niet tijdig melden kan een vergrijpboete worden opgelegd. Deze verregaande informatieplicht jegens de fiscus is inmiddels al bijna vijf jaar in werking. Roelof, Reinder en Ron zetten de reikwijdte van de meldplicht, de potentiële risico’s voor de adviseur en de mogelijke overtredingen en sancties uiteen. Daarbij staat de vraag centraal op welk tijdstip een belastingplichtige of adviseur verplicht is om een suppletieaangifte in te dienen. Een must voor de professional die werkzaam is op dit terrein.

De bijeenkomst is bedoeld voor ervaren btw-specialisten die werkzaam zijn in fiscale adviespraktijk, bedrijfsleven, belastingdienst of rechterlijke macht. Actieve participatie wordt zeer op prijs gesteld. Het aantal deelnemers is gelimiteerd en deelname is gratis. De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor aan de Parklaan 32 te Rotterdam van 16.30 uur tot ± 19.00 uur. Na afloop is er een gezellige nazit met borrel.

Het staat u vrij een of twee collega’s voor de bijeenkomst aan te melden. Wij vernemen graag op wie wij mogen rekenen via het aanmeldformulier.