Skip to content

Btw-verleggingsregeling: voor wie zijn de goederen bestemd?

Btw-verleggingsregeling: voor wie zijn de goederen bestemd?

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2014/10

De btw op luxe jachten blijft de gemoederen bezighouden. Recent werd door de Hoge Raad een arrest gewezen (zaak 11/03207 van 4 oktober 2013), waaruit nog maar eens blijkt hoe een goede 'verhuurstructuur' van belang kan zijn voor de hoogte van de btw-heffing. In deze zaak had een Nederlandse verhuurder van een zeiljacht – die het jacht op zijn beurt huurde van een Arubaanse onderneming – bij de invoer van het schip in Nederland gebruikgemaakt van de verleggingsregeling ex art. 23 Wet OB 1968. De verschuldigde invoer-btw werd dus in de gewone omzetbelastingaangifte aangegeven en in aftrek gebracht. Ten onrechte, meende de inspecteur. Het zeiljacht was in zijn ogen namelijk niet bestemd voor deze Nederlandse huurder/verhuurder. De rechtbank en later Gerechtshof Amsterdam kwamen ook tot de conclusie dat het jacht niet met toepassing van art. 23 Wet OB 1968 had mogen worden ingevoerd. De Hoge Raad daarentegen meende dat art. 23 Wet OB 1968 wel degelijk kon worden toegepast.

Lees het artikel.