Spring naar content

Cassatiecursus deel 1

Hoe werkt de cassatieprocedure bij de belastingkamer van de Hoge Raad? Waar let u op bij het beoordelen van de hofuitspraak en waar liggen de kansen in cassatie?

En weet u dat gemachtigden en bedrijven verplicht zijn om een cassatieberoep digitaal in te dienen? Ook kan sneller duidelijkheid worden verkregen doordat de rechtbank vragen kan stellen aan de Hoge Raad.

Onder andere deze onderwerpen komen aan bod in de digitale cursus ‘cassatie in belastingzaken’. Angelique Perdaems bespreekt haar praktijkervaring als cassatieadvocaat en de kennis die ze opdeed bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

 

Wilt u meer weten over het voeren van een cassatieprocedure? Neem dan contact op met Angelique Perdaems.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems