Skip to content

CBB vernietigt mestboeten

08 april 2019

Onze advocaten strijden regelmatig tegen aan cliënten opgelegde boeten in belastingzaken. De kennis die zij op dit gebied bezitten zetten zij ook in tegen boeten die op andere rechtsgebieden worden opgelegd. Zo heeft Angelique Perdaems in een procedure bij het CBB aangevoerd dat mestboeten niet in stand konden blijven. Het CBB heeft in deze procedure vorig jaar vragen aan staatsraad advocaat-generaal P.J. Wattel gesteld. In zijn conclusie van 22 mei 2018 ging hij onder meer in op het feit dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geheime marges hanteert bij de beoordeling of een boete wordt opgelegd. Doordat die geheime marges worden gehanteerd is op het moment van overtreding niet inzichtelijk aan welke norm wordt getoetst. Dat is in strijd met het vereiste dat voorzienbaar moet zijn welk gedrag strafbaar is.

Het CBB heeft op 20 december 2018 de mestboete vernietigd. Het CBB oordeelde dat de belanghebbende zich niet tegen de boete kon verweren doordat de marges geheim waren. Het CBB gaat echter verder en oordeelt dat in alle lopende procedures waarin bij het boetevoornemen de marges geheim waren de boeten moeten worden herroepen. Inmiddels vernemen wij dat RVO opgelegde boeten in lopende procedures aan het vernietigen is. Niettemin blijft het raadzaam indien aan uw cliënten mestboeten zijn opgelegd na te gaan of ook uit eigen beweging een beroep op de uitspraak van het CBB kan worden gedaan.

Heeft u hulp nodig? Angelique Perdaems of een van onze andere collega's staat u graag te woord.