Skip to content

Column: Keeping up appearances

01 januari 2018

Schone schijn staat centraal in deze column van Anke Feenstra en Dorien Roerink op BijzonderStrafrecht.nl. Zij bespreken het arrest van de Hoge Raad van 12 juli jl. waarin uitspraak wordt gedaan naar aanleiding van een kort geding van de Staat tegen een belastingplichtige met een vordering tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens ex artikel 47 AWR. Met name de interpretatie van het nemo teneturbeginsel maakte deze uitspraak interessant. Helaas blijkt de fiscale procespraktijk met deze uitspraak veroordeeld tot ‘keeping up appearances’.

Lees de column.