Skip to content

Column Taxlive.nl: Navorderingstermijn voor binnenlandse tegoeden k 12 jaar?!

20 september 2012

Op Taxlive.nl zet Anneke Nuyens vraagtekens bij een nieuw wetsvoorstel van Staatssecretaris Weekers van Financiën, waarbij de bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen over binnenlandse tegoeden sterk wordt verruimd: van 5 naar 12 jaar!

Nuyens: "Het voorstel wordt volgens Weekers gedaan omdat het kabinet van mening is dat belastingplichtigen die willens en wetens niet meewerken, geen snelle rechtszekerheid verdienen. Niet valt echter uit te sluiten dat Financiën met deze wetswijziging onwelgevallige (Europese) jurisprudentie ter zijde wenst te schuiven."

Lees de column op Taxlive.nl