Spring naar content

Conclusie A-G: geen schending ne bis in idem-beginsel bij toepassen lijfsdwang en strafrechtelijke vervolging t.a.v. niet verstrekken informatie voor de invordering. Annotatie NTFR 2018/1823

Kan zowel civielrechtelijke lijfsdwang als strafrechtelijke vervolging worden toegepast voor het niet verstrekken van de gevraagde informatie die van belang is voor de invordering van de belastingschulden? Dat is de vraag die voorlag in de conclusie van A-G Machielse. De A-G concludeert dat weliswaar sprake is van hetzelfde feit, maar dat geen sprake is van een dubbele vervolging. De procedures vullen elkaar namelijk aan. In haar commentaar voor het NTFR gaat Kim Demandt in op de diverse onderdelen uit de conclusie van de A-G en plaatst zij kritische kanttekeningen hierbij.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Sorry, er konden geen items worden gevonden.