Spring naar content

‘Corona-btw-schulden’: van uitstel komt uiteindelijk afstel, BTW-bulletin 2023/14

De coronacrisis en vooral de coronamaatregelen van de overheid hebben veel ondernemers financieel diep geraakt. Gedwongen winkelsluiting tijdens de zogeheten lockdowns is immers niet niks. Voor de btw heeft de Staatssecretaris van Financiën ter verzachting van al dit leed als onderdeel van het coronasteunpakket ondernemers de mogelijkheid geboden gebruik te maken van bijzonder uitstel voor betaling van btw. Komt er van uitstel uiteindelijk afstel als het om deze corona-btw-schulden gaat?

De totale belastingschuld aan bijzonder uitstel bedroeg in september 2022 maar liefst 19 miljard euro en de btw maakt daar een aanzienlijk deel van uit. De coronabelastingschulden kunnen in de toekomst gespreid worden afgelost. De invorderingsrente die gedurende de coronacrisis op 0,01% was gezet, gaat voor btw-schulden in stapjes weer omhoog naar 4% en de belastingrente is meteen weer op 4% gezet voor de btw. Voor onder meer btw en accijnzen is van belang dat bestuurders van rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden.

De coronacrisis en -maatregelen hebben ervoor gezorgd dat een btw-schuld van miljarden is ontstaan van ondernemers jegens de Belastingdienst. Soepele betalingsregelingen van zeven jaar – dat wil zeggen tot 2027 – zijn het gevolg geweest. Of dat genoeg zal zijn? Wij verwachten van niet. De ene crisis volgt de andere op en veel ondernemers hebben niet de ruimte om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen. Na de regen is immers nog geen zonneschijn gekomen. De overheid zal er niet aan ontkomen uiteindelijk ook afscheid te gaan nemen van het grootste deel van de btw-vordering op ondernemend Nederland, dat wil zeggen meer dan de 30% die nu wordt verwacht niet binnen te zullen komen. De huidige regering is tot nu toe hoopvol dat geen sprake is van een enorm gat in de overheidsbegroting, maar een toekomstige regering zal toch echt worden geconfronteerd met een miljardentegenvaller.

Intussen is het wel goed te zien dat de ontvangers van de Belastingdienst zich doorgaans ruimhartig opstellen in het treffen van betalingsregelingen en verdere afspraken. Dat is nog wel eens anders geweest. Het is wel zaak dat een normale bezwaar- en beroepsregeling voor betalingskwesties er nu echt gaat komen.

In deze bijdrage in het BTW-bulletin 2023/14 gaat Roelof Vos in op de relevante aspecten van de corona-btw-schulden.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos