Spring naar content

Corona-uitstel: beleid = beleid. Taxlive.nl

Waar kennen we ‘beleid = beleid’ ook alweer van? Ik hoef u er vast niet aan te herinneren tot welke problemen deze halsstarrige houding van de Belastingdienst heeft geleid. Tot mijn verbazing lijkt ‘beleid = beleid’ bij de Belastingdienst nog steeds te gelden. Zeker als het gaat om de benadering van ondernemers omtrent het corona-uitstel. 

Tijdens de coronaperiode kregen ondernemers uitstel van betaling voor belastingschulden. Dit corona-uitstel is op grote schaal verleend zonder dat nadere voorwaarden werden gesteld. De ondernemer krijgt nu vijf jaar de tijd om de belastingschulden terug te betalen waardoor in 60 termijnen moet worden terugbetaald.

Die betalingsregeling van vijf jaar klinkt op het eerste gezicht royaal richting de ondernemer. In de praktijk blijkt echter dat de voorwaarden die met die betalingsregeling samenhangen beklemmend werken. Één van de voorwaarden is dat aan de lopende betalingsverplichtingen moet worden voldaan. Als dat in deze vijf jaar even niet mogelijk is dan lijkt het haast onmogelijk om betalingsafspraken voor deze lopende belastingschulden te maken. De reden daarvan is dat beleid voorschrijft dat, zolang van de betalingsregeling gebruik wordt gemaakt, aan de lopende betalingsverplichtingen moet worden voldaan.

Angelique Perdaems stelt: “Geef de ontvanger ruimte om ook voor nieuwe belastingschulden betalingsafspraken te maken en op die manier maatwerk te leveren. Zo wordt voorkomen dat tal van ondernemers tijdens de vijf jaar durende betalingsregeling omvallen. Ook worden dan onnodige procedures voorkomen.’

Lees meer in haar spraakmakende blog van 21 maart 2023 op Taxlive.nl.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems