Skip to content

Coronacrisis en de btw: voorkomen is beter dan genezen. BTW-bulletin 2022/11

In BTW-bulletin 2020/82 heb ik de mogelijkheden besproken hoe btw-regelgeving kan worden ingezet in het kader van de coronacrisis. Mij viel daarbij op dat tot dan toe voorgestelde coronamaatregelen vooral op de korte termijn waren gericht. Terwijl er ook btw-maatregelen kunnen worden getroffen die bijdragen aan een gezondere samenleving op de langere termijn.

In BTW-bulletin 2021/48 heb ik aandacht besteed aan een verlaagd btw-tarief op groente en fruit en de mogelijkheid tot het invoeren van een suikertaks. Onze nieuwe regering acht de tijd blijkbaar rijp voor dergelijke maatregelen en ik ga daar in deze bijdrage uitgebreid op in.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos