Skip to content

Cursus Fiscale Fraude: eerste hulp bij FIOD-bezoeken

14 december 2015

Op 8 december jl. vond de cursus Fiscale Fraude: eerste hulp bij FIOD-onderzoeken plaats. Een cursus van de Bijzonderstrafrecht Academie, die jaarlijks wordt verzorgd door Anke Feenstra (advocaat), Vincent Leenders (officier van justitie) en Jørgen Snitker (rechter). Deze combinatie van sprekers zorgde voor een boeiende avond met verschillende invalshoeken ten opzichte van actuele onderwerpen (groepsaanvraag Nederland voor (voormalig) rekeninghouders UBS Bank Zwitserland) en minder actuele onderwerpen die echter altijd onderwerp van debat blijven (de uitwerking het beroep op het zwijgrecht door een verdachte).

Het gezelschap van deze avond was gemêleerd, van fiscale advocaten tot commuun strafrecht advocaten en van fiscaal adviseurs tot economen.

Vincent Leenders vertelde over de aanloop naar een strafzaak. Welke afwegingen worden gemaakt om te kiezen voor een bestuursrechtelijke afdoening (Belastingdienst met eventueel een bestuurlijke boete) of strafrechtelijke handhaving? Uitgangspunt is het ‘optimum remedium’. Onderwerp hierbij was ook het beroep op het zwijgrecht van een verdachte. Advocaten adviseren dit vaak, terwijl meewerken aan het onderzoek mogelijk kan lonen. Uit de zaal kwam enig protest: hoe kun je iets adviseren als je geen dossier in handen hebt? Er werd zelfs een vergelijk gemaakt met het tuchtrecht; want een advocaat kan worden aangesproken als hij een ondeugdelijk advies geeft en dit een cliënt benadeeld.

Anke Feenstra gaf allereerst handvatten voor FIOD-bezoeken. Hierbij stipte ze aan dat sinds enige tijd ook adviseurs als medepleger kunnen worden beboet. Er zijn nog niet veel gevallen bekend dat daadwerkelijk een boete is opgelegd, maar van die mogelijkheid zal meer gebruik worden gemaakt. Hot item is de uitspraak van de rechtbank over de ‘zwartsparende oncoloog’ en de overwegingen die de rechtbank geeft over een buitenlandse bankrekening en witwassen. Wat kwalificeert wel als witwassen en wat niet?

Jørgen Snitker sloot de avond af. Hij gaf een inkijkje in de gedachtegang van rechters bij een strafzaak. Bij de sprekers uit zowel de advocatuur als het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht was op deze avond overeenstemming over het vooraf toesturen van een deskundigenopinie of een pleitnota. Dit maakt voor een rechter de voorbereiding makkelijker, en geeft meteen de visie weer vanuit de verdediging. Verder gaf hij tips en tricks voor een boeiend pleidooi om de aandacht van de rechters erbij te houden.

Al met al een interessante avond!