Skip to content

Database Belastingdienst Toeslagen als zodanig is geen op de zaak betrekking hebbend stuk. NTFR 2018/1156

Database Belastingdienst Toeslagen als zodanig is geen op de zaak betrekking hebbend stuk

mr. A.J.C. Perdaems in NTFR 2018/1156

In haar annotatie gaat Angelique Perdaems uitgebreid in op het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 4 mei 2018. In dit arrest geeft de Hoge Raad een spoorboekje dat kan worden gebruikt bij de beoordeling of (digitale) stukken ter inzage moeten worden gegeven en aan de rechter moeten worden verstrekt. Angelique analyseert de rechtsoverwegingen en gaat in op de toepassing daarvan in de praktijk.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems