Skip to content

De Belastingdienst en het meten met twee maten. TFB 2017-5

De Belastingdienst en het meten met twee maten

Er is onduidelijkheid geweest over de vraag of uitstel voor het indienen van de aangifte de verlengde navorderingstermijn (12 jaren) van artikel 16, vierde lid, AWR verlengd. Er is ook onduidelijkheid geweest over de vraag of op grond van artikel 66, derde lid, SW de Belastingdienst onbeperkt mocht navorderen over erfenissen met een buitenlands ‘tintje’. Belastingplichtigen die het hier niet mee eens waren, dienden bezwaarschriften in. De Belastingdienst wilde de bezwaarschriften echter niet aanhouden totdat de Hoge Raad arrest had gewezen, waarvoor een steeds wisselend standpunt ter motivering werd gegeven.

In haar bijdrage voor het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht gaat Kim Demandt in op deze ontwikkelingen in de jurisprudentie en de bijbehorende praktijk. Belastingplichtigen worden zo immers gedwongen om te procederen in plaats van de uitkomst van een reeds bestaande procedure af te kunnen wachten. Levert dergelijk handelen van de Belastingdienst een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op? Zij meent van wel. Omdat belastingplichtigen beschermt moeten worden, zou een eventuele onzekerheid juist voor rekening van de Belastingdienst moeten komen.

Lees het artikel hier.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt