Skip to content

De beschikking fiscale eenheid: een einde van de zekerheid vooraf? BTW-bulletin 2019/62

Op verzoek wordt door de inspecteur een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting gegeven om belastingplichtigen te voorzien van zekerheid vooraf. Als het gaat om deze beschikking dan vermeldt de website van de Belastingdienst nu nog: “Om er zeker van te zijn dat wij uw ondernemingen zien als een fiscale eenheid, raden wij u aan dit vooraf vast te laten stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw belastingkantoor.”

Op 24 mei 2019 heeft Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een bijzondere uitspraak gedaan en is het de vraag of zekerheid vooraf nog wel een zekerheid is. Volgens het gerechtshof kan aan de beschikking fiscale eenheid namelijk geen zekerheid en/of vertrouwen worden ontleend of sprake is van een fiscale eenheid. Een beschikking van de inspecteur maakt dat niet anders.

In deze bijdrage vragen de auteurs zich af of deze uitspraak van het gerechtshof het einde van de beschikking fiscale eenheid betekent, dan wel of het wel mogelijk zou moeten zijn om vertrouwen te ontlenen aan de beschikking fiscale eenheid voor de heffing van btw.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Mr. R. (Roelof) Vos