Skip to content

De bewijslast bij btw-fraude: ‘wist of behoorde te weten’. BTW-bulletin 2019/57

Sinds de uitspraak van het HvJ op 18 december 2014 (Italmoda) is de weigering van de aanspraak op het recht van aftrek, vrijstelling (bij intracommunautaire leveringen) of teruggaaf van de btw op basis van het ‘wist of behoorde te weten’-criterium sterk toegenomen.

Er bestaat namelijk een heffingsbelang voor de (Nederlandse) schatkist indien Nederlandse ondernemers deel uitmaken van een keten waarin sprake is van mogelijke btw-fraude in een andere lidstaat van de Europese Unie. De Nederlandse belastingplichtige krijgt in die situaties namelijk te maken met een naheffingsaanslag btw waarbij deze ten gunste van de Nederlandse schatkist wordt geïnd, terwijl hier in beginsel nooit recht op heeft bestaan omdat de goederen met toepassing van de vrijstelling Nederland verlaten.

In deze bijdrage vragen de auteurs zich af of de Belastingdienst het Europese correctiemechanisme van ‘wist of behoorde te weten’ niet te snel inzet en daarmee de uitgangspunten van de btw uit het oog verliest.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos

Mr. R. (Ron) Jeronimus