Skip to content

De civiele rechter over een behoorlijke strafrechtspleging. Vaklunch.nl #472

Steeds meer strafrechtelijke onderwerpen worden aan de civiele rechter voorgelegd. Maar gaat dit ook altijd goed? In een recent vonnis geeft de civiele rechter volgens Judith de Boer een onjuiste invulling aan het criterium een behoorlijke strafrechtspleging.

Lees hierover meer in de meest recente Vaklunch.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. J.N. (Judith) de Boer