Skip to content

De Controleaanpak Belastingdienst: CAB

De Controleaanpak Belastingdienst: CAB

Mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong, BTW-bulletin 2015/41, april 2015

De belastingdienst hanteert voor het toezicht op burgers en bedrijven verschillende instrumenten, waaronder controle. De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken naar verwachting toenemen tot circa 42.000. Bij administratieve controles en boekenonderzoeken werken de belastingdienst en douane sinds enige tijd conform de nieuwe Controleaanpak Belastingdienst (hierna: CAB). In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de uitgangspunten van de CAB en de betekenis voor de btw-compliance.

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos