Skip to content

De informatiebeschikking

03 januari 2017

De inspecteur van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en gegevens bij een belastingplichtige. Regelmatig heeft de belastingplichtige het gevoel dat de inspecteur daarbij wel erg ver gaat. Tot 2011 was er geen mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken. Dit is in 2011 veranderd door de invoering van de informatiebeschikking (Stb. 2011, Wet-Dezentjé).

Als de belastingplichtige de informatieverzoeken van de inspecteur te ver vindt gaan, kan hij weigeren. Indien de inspecteur aan die weigering gevolgen wil verbinden door omkering van de bewijslast, dan moet hij een informatiebeschikking afgeven. Die beschikking geeft een opening om de informatiebehoefte van de inspecteur aan de belastingrechter voor te leggen. Aldus kan hierover duidelijkheid worden verkregen voordat een aanslag wordt vastgesteld.

Procederen tegen zo'n informatiebeschikking is specialistenwerk. Dat onze advocaten op dit terrein volledig thuis zijn, blijkt onder meer uit de onlangs verschenen fed brochure "De informatiebeschikking", geschreven door onze kantoorgenoot Roel Kerckhoffs en oud-kantoorgenote Gabriëlla Ulrich. Daarin doen zij alle ins en outs van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen uit de doeken. Voor de fiscale praktijk een complete en prikkelende vraagbaak. Een brochure levert geen op maat gesneden antwoord. Daarvoor kunt u uiteraard terecht bij ons team onder leiding van partner Roel Kerckhoffs.