Skip to content

De inspecteur op oorlogspad

De inspecteur op oorlogspad

Mw. mr. A.M.E. Nuyens, Congres Fiscalisten aan de bak (of erin?) i.s.m. Kluwer Opleidingen, 27 juni 2012

“In deze bijdrage zal op zoek worden gegaan naar het antwoord op de vraag hoe het thans is gesteld met de rechtsbescherming tegen controlebevoegdheden van de fiscus. Ter beantwoording van deze vraag zal eerst nog kort uiteen worden gezet welke wetswijzigingen zijn ingevoerd. Bij het bespreken daarvan zullen direct een aantal knelpunten en typica zichtbaar worden, die afzonderlijk ‘bij de kop zullen worden gepakt’. Wellicht zijn er nog kansen voor de belastingplichtige te ontwaren! Een majeur thema is voorts nog de samenloop tussen de nieuwe fiscaalbestuursrechtelijke rechtsmiddelen die zijn geïn-troduceerd tegen een informatieverzoek van de inspecteur enerzijds en het afdwingen van informatie door de inspecteur via de civiele route anderzijds (artikel 52, lid 4 AWR).”…

Lees het artikel.