Spring naar content

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018. WFR 2019/7

08 januari 2019

Eind november 2017 verscheen het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’, waarin Anke Feenstra en Angelique Perdaems een aantal thema’s op dit terrein naar voren brachten. De ontwikkelingen hebben in 2018 niet stilgestaan. In dit artikel bespreken Anke en Angelique recente ontwikkelingen in wetgeving, beleid en rechtspraak. Aangezien de Belastingdienst zich steeds meer richt op de aanpak van structuren waarbij vaker het standpunt wordt ingenomen dat een vennootschap in Nederland is gevestigd, analyseren zij daarnaast het juridisch kader dat geldt bij het vaststellen van de vestigingsplaats en geven zij handvatten die bij deze discussies kunnen worden gebruikt.

Lees meer.

 

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems