Skip to content

De jacht op buitenlands vermogen gaat door

03 april 2017

FIOD-invallen

Op vrijdag 31 maart 2017 werd in de media veel aandacht besteed aan de FIOD-invallen bij vermeende zwartspaarders en kantoren van Credit Suisse. Daaruit blijkt dat de FIOD over gegevens beschikt van 3.800 Nederlanders die vermogen hebben aangehouden bij Credit Suisse in Zwitserland. De FIOD deed op donderdag 30 maart 2017 invallen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo. In dit onderzoek wordt samengewerkt met diverse opsporingsdiensten in het buitenland. Zwitserland is hierbij echter niet betrokken en reageerde volgens de media furieus.

 

Het is opmerkelijk dat de FIOD in dit kader invallen heeft gedaan en twee vermeende zwartspaarders heeft aangehouden, hetgeen inhoudt dat een strafrechtelijk onderzoek is gestart tegen een (beperkt) aantal vermeende zwartspaarders. Te meer nu in het persbericht (wederom) wordt gewezen op de mogelijkheid om buitenlands vermogen te melden bij de Belastingdienst in het kader van de inkeerregeling.

 

Om een strafrechtelijke vervolging wegens belastingfraude te starten dient in beginsel sprake te zijn van een fiscaal nadeel van € 100.000 of meer (AAFD-protocol van 25 juni 2015, BLKB2015-572). Uit de 18e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blijkt dat de gemiddelde opbrengst (lees: het fiscaal nadeel) van een inkeerprocedure € 60.000 is (inmiddels inclusief boete). Niettemin blijkt uit de praktijk dat de vervolging in vergelijkbare zaken wordt ingesteld voor witwassen, waarvoor andere vervolgingscriteria kunnen worden gesteld. Bij het debet- en creditcardproject was dit bijvoorbeeld een bedrag van € 50.000 aan transacties. Daarbij moet echter weer worden opgemerkt dat het hebben van een buitenlandse bankrekening niet voldoende wordt geacht voor witwassen (Rb Amsterdam 25 november 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8340).

 

Deze FIOD-invallen en de inzet van het strafrecht bij de aanvang van een actie tegen vermeende zwartspaarders komt wel erg willekeurig voor, te meer nu de overige 3.798 Nederlanders nadrukkelijk worden geattendeerd op de inkeerregeling en dus via een fiscale afdoening alsnog de te weinig geheven belasting en een fikse boete betalen.  

 

UBO-register

In dit verband attenderen wij u erop dat afgelopen vrijdag eveneens de consultatieversie van het wetsvoorstel met het UBO-register is gepubliceerd (www.internetconsultatie.nl). Onze beschouwing op dit consultatiewetsvoorstel zullen wij u in de komende weken toesturen. Op dit moment volstaan wij met de constatering dat navolging is gegeven aan de contourenbrief, waarin is opgenomen dat een aantal gegevens van UBO’s net als andere gegevens in het handelsregister voor een ieder toegankelijk zullen worden gemaakt (voorgesteld artikel 21 Handelsregisterwet). Wat kunt/moet u doen tegen deze registratie? De UBO kan een verzoek tot afscherming van zijn UBO-informatie indienen bij de Kamer van Koophandel bij blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie, minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid. Het besluit van de Kamer van Koophandel is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, waar bezwaar en beroep tegen open staat. Gedurende deze procedure zijn de gegevens niet-openbaar. Voor Wwft-instellingen ontstaat met deze wetgeving een nieuwe meldplicht (de zogenaamde terugmeldplicht). Als er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de UBO-gegevens in het handelsregister, is de instelling verplicht om dit te melden bij de Kamer van Koophandel. Handelen in strijd met de verplichtingen uit de Handelsregisterwet en de Wwft is strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten (WED). Gelet op het gewicht dat aan dit UBO-register op internationaal niveau wordt gehecht, zal dit nog wel de nodige discussie gaan opleveren.