Spring naar content

De jacht op buitenlands vermogen in de Verenigde Staten – een update

25 juni 2018

In april 2017 werd bekend dat de Nederlandse Belastingdienst, in het kader van het onderzoek naar gebruik van debet- en creditcards door Nederlandse belastingplichtigen, een verzoek had gericht aan de autoriteiten in de Verenigde Staten. Het verzoek zag op het gebruik van American Express creditcards gekoppeld aan bankrekeningen buiten Nederland door Nederlandse belastingplichtigen over de periode 2009-2016.

 

Onlangs maakte de Nederlandse belastingdienst via de website bekend dat de Amerikaanse belastingdienst inmiddels gegevens heeft verstrekt over kaarthouders van American Express creditcards. De Nederlandse belastingdienst vroeg om deze informatie vanwege het vermoeden dat de rekeningen die aan deze cards zijn gekoppeld, gebruikt worden om vermogen buiten het zicht van de Nederlandse fiscus te houden.

 

Dit is wederom een actie van de Belastingdienst, waarbij een grote hoeveelheid data wordt vergaard. Gelet op eerdere jurisprudentie, waaronder het bekende ANPR-arrest van de Hoge Raad, is het de vraag of deze informatievergaring, zelfs tot over de landsgrenzen, rechtmatig is.

 

Daarnaast willen wij nog wijzen op de zogenoemde inkeerregeling. Hoewel de inkeerregeling is afgeschaft voor zogenaamde ‘zwartspaarders’, heeft de staatssecretaris steeds benadrukt dat een vrijwillige verbetering ook na 1 januari 2018 strafverminderend zal werken. Wilt u weten of u gebruik kan maken van de inkeerregeling of wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening alsnog bij de fiscus te melden, neem dan contact met ons op.