Spring naar content

De jacht op buitenlands vermogen. Wolters Kluwer, serie Fiscaal Actueel

In de afgelopen jaren is de aanpak van grensoverschrijdende belastingontwijking en belastingontduiking hoog op de politieke agenda gezet. Daarbij spelen de afschaffing van het bankgeheim en toenemende mogelijkheden van internationale gegevensuitwisseling een grote rol. Sinds 2000 heeft de Belastingdienst de jacht op buitenlands vermogen geopend. Daarmee is nagenoeg 2 miljard aan belastinginkomsten gegenereerd. Op Prinsjesdag 2017 werd een wetsvoorstel gepubliceerd, waarmee een eind zal komen aan de inkeerregeling. Vanaf 1 januari 2018 zal deze, als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen, komen te vervallen voor aangiften die na 1 januari 2018 moeten worden gedaan.

In dit boek bespreken Angelique Perdaems en Anke Feenstra een aantal juridische en praktische facetten van buitenlands vermogen. De diverse projecten van de Belastingdienst en de ontwikkelingen in de jurisprudentie komen aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de belastingheffing van buitenlands vermogen alsmede de inkeerregeling. Ten slotte worden de diverse aspecten van internationale inlichtingenuitwisseling en het strafrecht behandeld.

Boek ‘De jacht op buitenlands vermogen‘.

 

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems