Skip to content

De knuppel in het cryptohok: Bitcoins en cryptovaluta ≠ box 3? Taxlive.nl

Bijna dagelijks wordt wel iets geschreven over Bitcoins en cryptovaluta. Het is duidelijk dat dit de gemoederen flink bezig houdt, zo ook in de fiscaliteit. De Staatssecretaris heeft diverse malen gesteld dat cryptovaluta als bezitting in box 3 moet worden aangemerkt. Ook de Belastingdienst hecht eraan te benadrukken dat Bitcoins in de belastingaangifte moeten worden opgenomen. Deze waarschuwingen lijken vooral ingegeven vanuit een wantrouwen dat deze valuta wel eens buiten het zicht van de fiscus worden gehouden. Tot op heden is echter niet ter discussie gesteld of cryptovaluta naar hun aard wel als box 3 vermogen kunnen worden aangemerkt. Anke Feenstra en Yosra Ameziane gaan in hun bijdrage voor Taxlive.nl in op de vraag of cryptovaluta überhaupt onder de heffing van box 3 vallen.

Lees meer…

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. Y. (Yosra) Ameziane