Skip to content

De notaris in het verdachtenbankje. WPNR 12-2018

De notaris in het verdachtenbankje

Mr. A.C.M. Klaasse en mr. I. Leenders n WPNR 15 december 2018

Notarissen wordt geregeld gevraagd advies te geven of handelingen te verrichten die fiscale gevolgen hebben. Gedacht kan worden aan estate planning, bedrijfsopvolging en het doen van een schenking. Indien later discussie ontstaat over de aangifte zoals gedaan als gevolg van de uitgevoerde handeling, kan de notaris  -naast de belastingplichtige zelf- in aanraking komen met de fiscale boete- en strafbepalingen.

Ivo Leenders en An Klaasse geven inzicht in de fiscale beboeting en betraffing van notarissen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.

Lees meer…

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.C.M. (An) Klaasse