Spring naar content

De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation in Nederland. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2020/24

In dit artikel besteden Roelof Vos en Diede Molenaars aandacht aan de huidige stand van zaken van fiscale mediation in Nederland, de ontwikkelingen die daarin zichtbaar zijn sinds 2014 en de verschillen met buurland België. Daarbij passeren de ontwikkelingen in het wetgevingsproces de revue en is er aandacht voor de mogelijkheden om de inzet van fiscale mediation uit te breiden naar fiscale strafzaken.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. D.C. (Diede) Molenaars

Mr. R. (Roelof) Vos