Skip to content

De Panama Papers en de feiten

07 april 2016

Een grensoverschrijdend journalistiek samenwerkingsverband heeft de beschikking gekregen over 11.5 miljoen interne documenten, e-mails, spreadsheets en andere bestanden met daarin details over meer dan 214.000 offshore-entiteiten.

Gevoed door de fair share gedachte en de roep om fiscale transparantie worden deze entiteiten en de UBO’s als belastingfraudeurs weggezet.  Deze offshore entiteiten zijn echter legaal en er zijn vele legitieme redenen om vermogen onder te brengen in een dergelijke entiteit, naast belastingbesparing, niet in de laatste plaats de bescherming van de (financiële) privacy en veiligheid.

En de feiten?

Onze verwachting is dat de journalisten eerst de nodige primeurs zullen publiceren en dat de documenten daarna worden overhandigd aan de Belastingdienst. Uit eerdere projecten met betrekking tot buitenlands vermogen is al gebleken dat de Hoge Raad weinig moeite heeft met deze oneigenlijke verkrijging van gegevens door de Belastingdienst. De wijze waarop de informatie uit de Panama Papers door de Belastingdienst wordt verkregen, zal niettemin de nodige discussie gaan opleveren over de vraag of deze informatie als bewijs mag worden gebruikt. Voorts is het nog maar zeer de vraag of uit de Panama Papers fiscale consequenties voortvloeien voor de Nederlandse belastingplichtigen die van een dergelijke entiteit gebruik hebben gemaakt. Die beoordeling is sterk afhankelijk van de feiten.