Skip to content

De (para)medische vrijstelling: een bron voor discussie. BTW-bulletin 2020/47

De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening zorgt al vele jaren voor procedures tussen dienstverrichters en de Belastingdienst. Volgens Ron Jeronimus heeft het HvJ duidelijke kaders gegeven waarbinnen de Belastingdienst moet toetsen of sprake is van een dienst die onder de (para)medische vrijstellingen valt. Aan de hand van de jurisprudentie lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Belastingdienst de reikwijdte van de (para)medische vrijstelling te beperkt heeft uitgelegd.

Lees verder.

Wilt u meer informatie over de medische vrijstelling? Neem contact met ons op.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus