Spring naar content

De rechtsgeldigheid van een inkeermelding bij groepsverzoeken: terecht of onterecht een discussiepunt? TFB 2021, nr 4

Tot wanneer kan rechtsgeldig worden ingekeerd na een groepsverzoek? In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst aan meerdere buitenlandse banken groepsverzoeken gestuurd met verzoeken om informatie over Nederlands belastingplichtigen. Hierover zijn de nodige procedures gevoerd, omdat de inkeermelding van de belastingplichtige in het merendeel van de gevallen niet werd geaccepteerd.  De Hoge Raad heeft in januari 2021 drie arresten gewezen die de nodige duidelijkheid verschaffen hierover. Een subjectief vermoeden door publicatie van het groepsverzoek in de media staat niet aan een rechtsgeldige inkeer in de weg. Maar tot wanneer kan nog rechtsgeldig worden ingekeerd? Aan de hand van recente rechtspraak wordt deze vraag door Kim Demandt en Rebecca Hoekman in hun artikel voor het Tijdschrift Formeel Belastingrecht beantwoord. Zij gaan daarbij in op verschillende scenario’s (zoals: viel de belastingplichtige onder het groepsverzoek of niet? Had de belastingplichtige een brief van de bank ontvangen of niet?) en geven handvatten voor hoe om te gaan met een eventueel op te leggen of reeds opgelegde boete.

Lees hun artikel hier.