Spring naar content

De verbeurdverklaring als ontnemingsinstrument. TBS&H 2017, nr 3

Onlangs is in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving een publicatie verschenen van Mariëlle Boezelman en Maaike Coenen. In deze publicatie gaan zij in op het toenemende gebruik van de verbeurdverklaring als instrument om crimineel vermogen af te pakken en hoe hiertegen verweer kan worden gevoerd.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. M. (Maaike) Coenen