Spring naar content

De verdachte belastingplichtige en het einde van de jacht op zijn verklaring? TFB 2013, nr 5

De verdachte belastingplichtige wordt nogal eens geconfronteerd met obstakels bij het verkrijgen van inzage in en een afschrift van zijn eigen verklaring na afloop van een verhoor door de FIOD. Mariëlle Boezelman en Anneke Nuyens bespreken in dit artikel de wetgeving omtrent verkrijging processtukken in strafzaken (of het ontbreken van duidelijkheid daarin) en hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan.

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman