Spring naar content

Deskundig adviseur ingeschakeld dan geen boete? NLFW 2021/4

De belastingplichtige aan wie een boete is opgelegd, kan diverse boeteverweren voeren. Als een deskundig adviseur is ingeschakeld, dan moet de belastingplichtige op de juistheid van de door de adviseur ingediende aangifte kunnen vertrouwen en moet de boete van tafel.

In NL Fiscaal bespreken Angelique Perdaems en Rebecca Hoekman de ontwikkelingen in de jurisprudentie en vertalen zij deze naar de praktijk: wanneer mag een belastingplichtige op de juistheid van de aangifte vertrouwen? En… kan de adviseur dit verweer zelf voeren?

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems