Skip to content

Deze week FIOD-invallen bij zwartspaarders; (on)geoorloofd?

27 oktober 2015

Het NRC van 27 oktober 2015 weet melding te maken van invallen die de FIOD van plan is te doen. Bijzonder dat de pers al van te voren op de hoogte wordt gesteld van voorgenomen acties. Dat jaagt de gemoederen lekker op en is vast en zeker onderdeel van een publicitaire campagne van de fiscus en het O.M. Zoveel mogelijk maatschappelijk effect sorteren, zal de gedachte zijn. De zogenoemde “zwartspaarder” die met een onderzoek van de FIOD wordt geconfronteerd, wordt al bij voorbaat gebrandmerkt in de media. Dat (ook) die mensen ook rechten hebben, lijkt er niet meer zo toe te doen. Nederland staat zich graag voor op de nakoming van mensenrechten. In fiscale (straf)zaken worden die mensenrechten ernstig op de proef gesteld. Mensen worden gedwongen informatie te geven die tegen hen gebruikt kan worden. Of dat kan is nog (steeds) de vraag. Daarover is het laatste woord zeker niet gesproken. Vraag is ook of degenen die de FIOD nog niet op bezoek hebben gehad, nog kunnen inkeren. Het zal er om spannen.