Skip to content

Digitax update – geen extra Europese omzetbelasting, wel een OESO winstbelasting?

25 maart 2019

Afgelopen dinsdag vond een top van de Europese Ministers van Financiën (ECOFIN) plaats, waarbij de digitax (digitaledienstenbelasting) op de agenda stond. Wij plaatsten reeds kritische kanttekeningen bij dit voorstel van de Commissie. Op 20 februari jl. is onze kantoorgenoot Roelof Vos ‘gehoord’ door de vaste commissie Financiën over de digitaledienstenbelasting (‘digitax’). Deze als tijdelijk bedoelde extra omzetbelasting is in strijd met de fiscale neutraliteit, met de btw-richtlijn en zal de verkeerde personen treffen.

Diverse lidstaten bleken eveneens fundamentele bezwaren te hebben tegen het voorstel. Het plan is hiermee op de lange baan geschoven. De Commissie richt zich nu op een wereldwijde oplossing, waarbij in OESO verband gekeken wordt naar een nieuwe winstbelasting. Ons inziens volkomen terecht. Het voorstel om een Europese digitax in te voeren moest een ‘lappendeken’ aan op de tech-reuzen gerichte nationale omzetbelastingen voorkomen. Deze harmonisatie is mislukt; Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben inmiddels een eigen nationale digitax (omzetbelasting) ingevoerd. Het is de vraag of Nederland gaat volgen. Wat ons betreft kan die energie beter worden gestoken in het bereiken van een permanente oplossing in OESO verband.