Spring naar content

Fiscaal strafrecht. DD 2017/74

Afgelopen jaar heeft de staatssecretaris van Financiën herhaaldelijk gemeld dat de inkeerregeling zou worden afgeschaft. In artikel 69, derde lid, AWR is opgenomen dat het recht op strafvervolging van fiscale delicten komt te vervallen, indien een belastingplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een of meer van de in artikel 80, eerste lid, bedoelde ambtenaren de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra