Skip to content

Douanewet; wijzigingen van aangiftegegevens niet meer mogelijk nadat goederen zijn vrijgegeven door douaneautoriteiten. NTFR 2018/2829

Douanewet; wijzigingen van aangiftegegevens niet meer mogelijk nadat goederen zijn vrijgegeven door douaneautoriteiten 

Mr. A. Wolkers in NTFR 2018/2829

In zijn annotatie plaats Arjan Wolkers een kritische kanttekening bij het oordeel van de rechtbank Noord-Holland in een douanezaak. De rechtbank komt onder meer tot het oordeel dat een beroep op een overgangsbepaling uit de communautaire douanewetgeving (teneinde voor de vaststelling van de douanewaarde het zogenoemde ‘first sale for export principle’ toe te passen) uiterlijk dient plaats te vinden op het moment van de aangifte. Arjan geeft aan dat deze voorwaarde niet blijkt uit de tekst van de overgangsbepaling. De bepaling lijkt dermate ruim geformuleerd te zijn dat de belanghebbende ook nog ná de aangifte, dus via bezwaar (of via een verzoek om terugbetaling), een beroep op de overgangsbepaling kan doen. Een wijziging van de aangiftegegevens is dan overbodig. De door de rechtbank aangehaalde communautaire douanewetgeving, waaruit blijkt dat de aangiftegegevens niet meer kunnen worden gewijzigd na vrijgave van de goederen, is in zo’n situatie dus niet van belang.

Omdat het in deze zaak gaat om de uitleg van communautaire douanewetgeving is het volgens Arjan niet ondenkbaar dat Hof Amsterdam (of in cassatie de Hoge Raad) deze kwestie via prejudiciële vragen voorlegt aan het HvJ.

Lees meer…