Skip to content

Dubbel bestraffen is een slecht plan

Dubbel bestraffen is een slecht plan

Mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. J. de Boer, Het Financieele Dagblad, 13 oktober 2011

“In het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2012’ wordt op onderdelen flink bezuinigd op de rechtsbescherming van de burger. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om na een fiscale boete – verzuimboete – een tweede, zwaardere boete – vergrijpboete – op te leggen voor hetzelfde feit. Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op het ‘ne bis in idem’-beginsel dat iemand niet twee keer mag worden gestraft voor hetzelfde feit.”…

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. J.N. (Judith) de Boer