Skip to content

Een auto als dividenduitkering: belast met btw?

Een auto als dividenduitkering: belast met btw?

Mr. R. Vos, BTW-bulletin, afl. 12 – december 2013

In dit artikel gaat Roelof Vos in op de problematiek omtrent de vraag of bij het ‘uitdividenden’ van een auto BTW verschuldigd is over de dividenduitkering. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, die oordeelde dat dit inderdaad het geval is om dat het een tegenprestatie vormde over het leveren van een auto op grond van een koopovereenkomst.

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos