Skip to content

Een fiscale terugblik op 2015 in Feestdagsferen

05 januari 2016

Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. K.M.G. Demandt, column Taxlive.nl, 4 januari 2016

Het jaar 2015 ligt inmiddels achter ons. Na de feestdagen met Kerstmis en de overgang naar het nieuwe jaar, blikken Anke Feenstra en Kim Demandt in hun column voor Taxlive terug op de fiscale ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wat kan dan beter zijn, dan dit te doen in rijm? Zij staan onder andere stil bij het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel, de nog immer voortdurende zwartspaardersaffaire en de rechtszekerheid met betrekking tot de onbeperkte navorderingstermijn voor erfenissen. Zoals gezegd, een korte terugblik op het jaar 2015 in Feestdagsferen.

Wij wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar!

Lees de column