Skip to content

Een objectieve toets bij pleitbaar standpunt geldt ook in btw-zaken. BTW-Bulletin 2018/1

Een objectieve toets bij pleitbaar standpunt geldt ook in btw-zaken

Een publicatie van mr. A.A. Feenstra en mr. K.M.G. Demandt in BTW-Bulletin 2018/1

Het pleitbaar standpunt is een verweer dat in veel fiscale zaken wordt gevoerd. De belastingkamer van de Hoge Raad heeft in 2017 duidelijkheid geschept over de toepassing van het pleitbare standpunt: dit dient objectief te worden beoordeeld. In het najaar van 2017 volgde ook de strafkamer van de Hoge Raad: ook in strafzaken kan een pleitbaar standpunt een belastingplichtige disculperen. In hun bijdrage voor het BTW-Bulletin gaan Anke Feenstra en Kim Demandt in op deze ontwikkelingen in de jurisprudentie en geven zij praktische tips over de toepasbaarheid van dit verweer.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt