Skip to content

Een (te laat) bezwaar en een verzoek om ambtshalve vermindering. BTW-Bulltin 2019/6

Gerelateerde expertises:

Een (te laat) bezwaar en een verzoek om ambtshalve vermindering: zoek de verschillen

Mr. R. Jeronimus en mr. R. Vos in BTW-Bulletin 2019/6

In het afgelopen jaar is veel btw-jurisprudentie verschenen over de vraag of een bezwaarschrift tegen de voldoening op aangifte te laat was ingediend en of de inspecteur dat bezwaarschrift vervolgens terecht, wegens de termijnoverschrijding, niet-ontvankelijk mocht verklaren. Maar wat zijn de consequenties van een te laat ingediend bezwaarschrift en hoe kan de belastingplichtige zijn recht op btw-teruggaaf alsnog effectueren?

In dit artikel gaan Roelof Vos en Ron Jeronimus in op de situatie dat te laat bezwaar is gemaakt en het fenomeen van de ambtshalve beslissing van de inspecteur. Wat zijn de verschillen tussen een te laat ingediend bezwaarschrift en een verzoek om ambtshalve vermindering?

Lees meer..

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus