Skip to content

Einde van het Zwitsers bankgeheim in zicht?

13 november 2015

Gisteren verschenen in de media diverse publicaties met het bericht dat aan het Zwitsers bankgeheim een einde zal komen (Telegraaf 12 november 2015 op basis van een artikel in de Zwitserse Handelszeitung van Sven Millischer van 11 en 12 november 2015). Deze publicaties houden verband met de eerdere aandacht in de media over de groepsaanvraag van de Nederlandse fiscus ten aanzien van (voormalig) bankrekeninghouders bij de UBS in Zwitserland (zie nieuwsbericht van 28 september 2015 op onze website). Inmiddels is bekend dat de Zwitserse fiscus heeft besloten om de gegevens van de UBS aan de Nederlandse fiscus toe te sturen. De Zwitserse fiscus is derhalve van mening dat de groepsaanvraag van Nederland niet in strijd is met het belastingverdrag tussen Zwitserland en Nederland. Tegen deze beslissing van de Zwitserse fiscus (Schlussverfügung) kan binnen dertig dagen beroep worden ingesteld.

De groepsaanvraag met betrekking tot de UBS wordt gezien als een pilotproject. Niet is uitgesloten dat de Nederlandse fiscus ook ten aanzien van andere Zwitserse banken vergelijkbare groepsaanvragen zal indienen. Daarbij is uiteraard wel de vraag in hoeverre de andere Zwitserse banken vergelijkbare acties jegens hun klanten hebben ondernomen als de UBS. De UBS heeft namelijk in augustus 2014 vele klanten aangeschreven met het verzoek een verklaring te ondertekenen over de uitwisseling van gegevens met betrekking tot bronbelasting. Die brief vormt de basis voor de groepsaanvraag van de Nederlandse fiscus ten aanzien van de UBS. Ook is uiteraard nog niet bekend hoe de Zwitserse rechter gaat oordelen over de groepsaanvraag uit Nederland.

Hoewel de groepsaanvraag een ruim bereik lijkt te hebben, kan daarmee echter niet worden gezegd dat het einde van het Zwitsers bankgeheim voor alle (voormalig) rekeninghouders in zicht is.

Van (praktisch) belang hierbij is de vraag of nog (geldig) gebruik kan worden gemaakt van de inkeerregeling. Die mogelijke scenario’s kunnen daarbij verschillen.

Indien u over het bovenstaande met ons van gedachten wenst te wisselen, zijn wij daartoe uiteraard graag bereid. U kunt contact opnemen met Anke Feenstra of Roelof Vos.