Skip to content

Eindrapportage toezicht advocatuur

23 december 2013

Op 16 december 2013 is de eindrapportage van de interim-rapporteur R.J. Hoekstra over het toezicht op de advocatuur gepubliceerd. Hoekstra begon op 1 februari 2012 met zijn onderzoek naar de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het toezicht op advocaten. Hoekstra publiceerde eerder een eindrapportage over het jaar 2012. De eindrapportage over het jaar 2013 borduurt op deze rapportage voort. In 2014 zal Hoekstra zijn onderzoek voorzetten.

In de eindrapportage van 2012 heeft Hoekstra aangegeven dat 2013 ‘het jaar van de waarheid’ wordt, het jaar waarin de resultaten van het werk dat de Orde heeft verricht in volle omvang zichtbaar zouden moeten worden. Hoekstra concludeert dat de omslag die de Orde in 2012 op het gebied van toezicht heeft ingezet, goed heeft doorgezet in 2013. Volgens Hoekstra kan gezegd worden dat 2013 inderdaad het jaar is waarin de Orde haar verantwoordelijkheid voor het toezicht heeft waargemaakt. Hierbij merkt Hoekstra op dat de maatregelen en verbeteringen in het toezicht die de Orde heeft doorgevoerd, moesten plaatsvinden in een periode waarin de wetgever een grote reorganisatie in de rechtspraak doorvoerde (herziening van de gerechtelijke kaart). De Orde heeft deze reorganisatie goed opgepakt.

De Orde heeft volgens Hoekstra in 2013 een gedegen en helder perspectief geboden op zichtbaar en consistent toezicht. Dit geldt met name voor het financiële toezicht (unit FTA[1], kenniscentrum Wwft[2], verkennend onderzoek Wwft), het proactieve toezicht, de kwaliteitsbewaking en de verantwoording.

De Tweede Kamer heeft gemengd gereageerd op de eindrapportage. De resultaten die in het rapport naar voren komen bevestigen volgens de VVD dat het omstreden voorstel van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) om staatstoezicht in te voeren nog steeds nodig is. D66-Kamerlid Gerard Schouw wil dat staatssecretaris Teeven het plan om advocaten onder staatstoezicht te stellen juist direct van tafel haalt. Het plan van Teeven is overbodig geworden vindt Schouw: “De beroepsgroep heeft zelf orde op zaken gesteld, staatstoezicht op de sector is onnodig en overbodig. Daarnaast is het gewoon een slecht plan. De beroepsgroep komt hiermee in het geding. Dit is niet goed voor de sector en niet goed voor slachtoffers en verdachten.

 

[1] Unit Financieel Toezicht Advocatuur: Het is het doel van de FTA om een substantiële bijdrage te leveren aan het uitvoeren van onderzoeken door of namens de dekens en daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan het proactieve toezicht.
[2] Het kenniscentrum werkt onder verantwoordelijkheid van de Haagse en Amsterdamse deken en dient als vraagbaak voor de dekens als toezichthouder en voor advocaten die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de Wwft. De binnengekomen vragen worden geanalyseerd en die analyses worden gedeeld met het dekenberaad en kunnen worden gebruikt voor meer risico gestuurd toezicht. Het kenniscentrum is tevens een instrument om de bewustwording over de Wwft verder te vergroten.