Skip to content

Elk voordeel heeft zijn nadeel – Ontneming van wederrechtelijk voordeel leidt tot fiscaal nadeel?!

11 december 2012

Anke Feenstra en Vera Ruijs publiceerden recentelijk in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen (jaargang 2, november 2012) een artikel over ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel staat hoog op de politieke agenda en daarmee ook hoog op de prioriteitenlijst van het Openbaar Ministerie. Ook heeft de Europese Commissie ‘pluk ze’ -regelgeving op Europees niveau voorgesteld.

In dit artikel wordt ingegaan op de bepaling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel in de strafprocedure en in de fiscale procedure, alsmede op de afstemming tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Ook wordt uiteengezet op welke wijze de ontnemingsregel in de fiscale wetgeving is verwerkt en hoe dit in de praktijk uitwerkt. Ten slotte wordt de samenloop tussen ontneming en fiscale delicten besproken.

Lees het artikel