Spring naar content

Emoji-dag. TBSenH 2023, nr. 5

Op ‘Emoji-dag’, maandag 17 juli 2023, volgde Anke Feenstra een cursus over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en de toepassing van ChatGPT in de dagelijkse fiscaal-juridische praktijk. De digitale ontwikkelingen gaan razendsnel; kunstma­tige intelligentie biedt kansen maar brengt ook risico’s met zich mee.

Volgens ChatGPT zelf is wetgeving nodig om de risico’s van toepassing van AI te beperken. Het is essentieel dat wetgevers en beleidsmakers samenwerken met experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en ethiek om passende en evenwichtige wetge­ving te ontwikkelen die de rechten en belangen van in­dividuen beschermt en tegelijkertijd innovatie mogelijk maakt. Op EU-niveau wordt nagedacht over dergelijke wetgeving. AI-systemen zouden ook ingezet kunnen worden in het optimaliseren van een strafzaak, bijvoorbeeld bij het doorzoeken en beoordelen van geheimhouderinformatie. Volgens Anke is dit hét moment om met alle stakeholders in de (fiscale) strafrechtspraktijk mee te denken over de juridische en ethische randvoor­waarden van dergelijke systemen.

Lees hierover meer in het redactioneel commentaar van Anke Feenstra in TBSenH nr. 5.

 

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra