Skip to content

FD: Fiscus mag onder voorwaarden data bij ‘zwartspaarder’ afdwingen

15 juli 2013

Peter van Hagen betoogt in FD van 15 juni 2013 dat "…de Hoge Raad niet helder is bij het afbakenen van het begrip informatie en kansen laat liggen zijn rechtspraak in overeenstemming te brengen met die van het Europese Hof." Van Hagen werd geïnterviewd in verband met het arrest dat de Hoge Raad zeer recent heeft gewezen in een cassatieberoep naar aanleiding van een kort geding van de Staat tegen een belastingplichtige die werd verdacht van het ontduiken van belasting op vermogen dat in Zwitserland en Liechtenstein was ondergebracht.

Lees het artikel.