Skip to content

Fiscaal strafrecht. DD 2013/79

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze rubriek maakten wij reeds melding van de conclusie van advocaat-generaal Wattel over de samenloop van de fiscale inlichtingenverplichting en het nemo tenetur beginsel. De Hoge Raad heeft inmiddels over deze materie uitspraak gedaan. Daarnaast besteden we aandacht aan een uitspraak betreffende de fiscale eenheid. We ronden af met enige opmerkingen naar aanleiding van het voorgestelde artikel 69a AWR.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra