Skip to content

Fiscaal sanctierecht. TvS&C 2013, nr 2/3

Hoge Raad 30 oktober 2012 (strafkamer) LJN BU7367. Op 30 oktober 2012 wees de Hoge Raad arrest in een beklagprocedure (art. 552a Sv) in het kader van een fiscaal strafrechtelijk onderzoek. De twee meest in het oog springende oordelen van de Hoge Raad zullen hier worden besproken.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra