Skip to content

Fiscaal strafrecht. DD 2013/45

In het afgelopen half jaar hebben zich weinig vermeldenswaardige ontwikkelingen op het gebied van het fiscale strafrecht voorgedaan. Niettemin is er één conclusie van advocaaat-generaal Wattel, die door alle geïnteresseerden in het fiscale (straf)recht met veel belangstelling is gelezen en besproken. Deze conclusie kan derhalve in deze rubriek niet onbesproken blijven. In samenhang daarmee zullen ook de recente ontwikkelingen in het Rekeningenproject worden beschreven. Ten slotte heeft de Belastingkamer van de Hoge Raad een opmerkelijk arrest gewezen over het pleitbaar standpunt.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra